O nás

V roku 2010 v podzoborskej maďarskej diaspóre sa v spolupráci troch dedín, Kolíňan, Žirian a Jelenca založila nová organizácia, so snahou zapojiť aj okolité obce s obyvateľmi maďarskej národnosti.

Ciele našej civilnej organizácie slúžia každému, kto žije v našej spoločnosti:

  • Okrem slovensko-maďarského dialógu je naším cieľom rozvíjať naše tradičné kultúrne bohatstvá a zabezpečiť, aby sa aj nasledovné generácie mali možnosť s nimi oboznámiť.
  • Podporujeme viacjazyčnosť namiesto jednojazyčnosti, napríklad v školstve deti, ktoré navštevujú školu s vyučovacím jazykom maďarským, sa naučia hovoriť jedným jazykom navyše, pričom sa aj slovenčinu naučia kvalitne. Na celoštátnych súťažiach zo slovenského jazyka žiaci maďarských škôl z okolitých obcí patria obvykle medzi najúspešnejších. Na maďarských školách sú triedy s menším počtom detí. To znamená disciplinovanejšiu atmosféru a viac času venovaného jednotlivým deťom v porovnaní s inými školami, z čoho má osoh práve dieťa: to všetko prispieva k jeho lepším výsledkom .
  • Zvlášť veľkú pozornosť venujeme maďarskému oddeleniu na Základnej škole v Jelenci. Je to jedna z viacerých plnoorganizovaných škôl, ktorá však svojimi výbornými výsledkami patrí medzi najlepšie v našom regióne.
  • Organizovaním prednášok, veselíc, morálnou a finančnou podporou našich folklórnych a speváckych súborov podporujeme horeuvedené snahy.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, srdečne Vás pozývame na naše podujatia!